Vooraf opgestelde vragen bij een sollicitatiegesprek

Voor een sollicitant is het aanwervingsgesprek een unieke gelegenheid om jou als werkgever ervan te overtuigen dat hij of zij de persoon is die je zoekt. Maar het is ook belangrijk dat je je als werkgever hierop goed kan voorbereiden. Het ideaal profiel van de kandidaat kan je best vertalen in een vooraf opgestelde vragenlijst. Op die manier kan je makkelijk nagaan of hij of zij aan de behoeften van jouw bedrijf voldoet.


Wat is het doel van een aanwervingsgesprek?

Bij het solliciteren naar een vacante betrekking zal de sollicitant in de meeste gevallen in eerste instantie een CV en/of een begeleidende motivatiebrief sturen. Na het lezen van het CV heeft het sollicitatiegesprek een dubbel doel. Enerzijds kan je de informatie in het CV controleren en eventueel aanvullen. Anderzijds zal de kandidaat zijn of haar professionele achtergrond kunnen toelichten en eventueel speciale beroepservaringen kunnen delen.

Om een goed aanwervingsgesprek te voeren is het van belang de juiste vragen te stellen. Door dit gesprek ontstaat er een klimaat van vertrouwen en dit is dan weer bevorderlijk is voor een betere informatie-uitwisseling. Het voorbereiden en stellen van relevante vragen geeft de sollicitant tijdens het sollicitatiegesprek de nodige ruimte om jouw van zijn kandidatuur te overtuigen.

Of het gesprek nu face-to-face, via videoconferentie of per telefoon plaatsvindt, de keuze van de vragen blijft essentieel voor het welslagen van het aanwervingsgesprek.

 

Wat voor vragen moeten er gesteld worden tijdens een sollicitatiegesprek?

Het is belangrijk dat het interview de vorm aanneemt van een gesprek en niet van een reeks vragen en antwoorden. Om dit te doen, is het belangrijk de kandidaat op zijn gemak te stellen en jezelf en het bedrijf voor te stellen alvorens de kandidaat te vragen zichzelf voor te stellen. Op die manier schept u een klimaat van vertrouwen tussen jou en de kandidaat en kan je het gesprek op een ontspannen manier verderzetten.

De kandidaat kan zich dan beginnen voorstellen a.h.v. door jou voorbereide vragen. Deze vragen kunnen feitelijk zijn (bv. "Vertel me over uw academische achtergrond") of een beroep doen op de verbeeldingskracht en creativiteit van de sollicitant (bv. "Hoe ziet u zichzelf over 5-10 jaar?").

Als alles goed gaat, kan je het interview toespitsen op vragen die meer verband houden met de kenmerken van de vacature. Begin met na te gaan of de kandidaat geschikt is voor de job en ga dan over tot meer praktische vragen (salaris, voordelen, enz.).

Het is belangrijk dat je al jouw vragen vooraf hebt voorbereid, zodat je ja kan concentreren op het luisteren naar en op het antwoorden op de vragen van de sollicitant. De voorbereide vragenlijst moet een zekere flexibiliteit tijdens het interview toelaten i.f.v. de sollicitant.

 

Wat zijn de voorbeeldvragen die wikipreneurs voorstelt?

In het onderstaande document vind je een lijst van vragen, onderverdeeld in 4 categorieën. De categorieën komen overeen met het soort informatie dat in het antwoord van de kandidaat wordt gevraagd. De categorieën zijn als volgt:

  1. Vragen om de persoonlijkheid van de kandidaat te bepalen tijdens het aanwervingsgesprek
  2. Vragen om te weten te komen wat de wensen en behoeften van de sollicitant zijn
  3. Vragen om de vaardigheden van de sollicitant vast te stellen, bv. communicatieve vaardigheden
  4. Vragen omtrent hun belangstelling en potentiële geschiktheid voor de voorgestelde functie en voor uw bedrijf vast te stellen

De voorgestelde vragen zijn slechts voorbeelden en het is raadzaam uw eigen vragen op te stellen, aangepast aan uw bedrijf, aan het soort functie dat moet worden vervuld en aan de kandidaat op het gesprek.

Download hier onze rekruteringsvragen.

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Wist u dat uw medewerkers beter belonen niet betekent dat u meer betaalt?
Meer informatie gebruiksaanwijzing Orange
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange