Functieomschrijving: Project Manager

Een functieomschrijving omvat :

 • de functie die binnen het bedrijf moet worden vervuld,
 • de missie van de functie,
 • de vereiste vaardigheden,
 • de verantwoordelijkheden en taken die moeten worden uitgevoerd
 • evenals de wijze van toezicht.

De functiebeschrijving: een essentieel instrument voor de aanwerving en de opvolging van een nieuwe werknemer.

Dit bevat alle elementen die je bij het opstellen van de functiebeschrijving in gedachten moet houden.

 

Wat is het doel van de functiebeschrijving ?

De functiebeschrijving wordt op verschillende manieren gebruikt, zoals

 • Om de basis te vormen voor het schrijven van de aanwervingsadvertentie.
 • Het bepalen van de verwachtingen van de onderneming en de vaardigheden die in de nieuwe werknemer worden gezocht.
 • Vaststelling van de lijst van selectiecriteria voor een werknemer bij de aanwerving.
 • Bepaal de hoofd- en bijkomstige verantwoordelijkheden.
 • Specificeer de taken die door de nieuwe werknemer worden uitgevoerd.
 • De rol van de werknemer duidelijk omschrijven en verwarring van rollen/taken binnen de teams voorkomen.
 • Geef duidelijk aan welke plaats de werknemer inneemt in het organogram van de onderneming.
 • Het uitgangspunt zijn voor toekomstige evaluaties.
 • Prestaties evalueren, doelstellingen herzien en de ontwikkeling van vaardigheden aanmoedigen.
 • Om het bedrijf geloofwaardig te maken ten opzichte van de buitenwereld.
 • Een billijk beloningssysteem vaststellen op basis van objectieve criteria.

 

Wat moet er in de functieomschrijving staan?

 • De missie van het bedrijf.
 • De missie van de functie, d.w.z. het doel/de rol van de toekomstige werknemer.
 • De verantwoordelijkheden en taken in verband met de job
 • De vereiste persoonlijke en professionele vaardigheden.
 • De plaats van de werknemer in het hiërarchische organisatieschema en de wijze van toezicht.
 • De verwachte doelstellingen en evaluatiecriteria.

Download onze gratis functieomschrijving voor een projectmanager in Word-formaat.         

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Wist u dat uw medewerkers beter belonen niet betekent dat u meer betaalt?
Meer informatie gebruiksaanwijzing Orange
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange