Evaluatie interview formulier

Het beoordelingsgesprek is een managementinstrument dat bestaat uit een persoonlijk gesprek tussen een werknemer en zijn/haar supervisor. Om het gesprek constructief te laten verlopen, is het raadzaam een formulier voor het beoordelingsgesprek te gebruiken.


Het beoordelingsgesprek heeft tot doel doelstellingen voor de medewerkers vast te stellen, een voorbije periode te evalueren en persoonlijke en gemeenschappelijke doelstellingen te bespreken.

 

Waarom is een beoordelingsgesprek belangrijk?

Er zijn veel voordelen verbonden aan het voeren van een beoordelingsgesprek. In de eerste plaats is het beoordelingsgesprek een geprivilegieerd gespreksmoment tussen een werknemer en zijn of haar lijnmanager, dat een gezonde en evenwichtige managementrelatie tot stand brengt. Ten tweede biedt het beoordelingsgesprek de mogelijkheid om duidelijke doelstellingen voorop te stellen en de voorbije periode te evalueren. Ten slotte biedt het beoordelingsgesprek beide partijen de gelegenheid hun verwachtingen ten aanzien van elkaar, en voor de werknemers, hun verwachtingen ten aanzien van het bedrijf als zodanig kenbaar te maken.

Het beoordelingsgesprek is een echte managementoefening en het is raadzaam dat zowel de manager als de medewerkers het gesprek zorgvuldig voorbereiden. Dit laatste zal leiden tot een productiever gesprek. Om het gesprek zo goed mogelijk te organiseren, is het zinvol een formulier voor het beoordelingsgesprek te gebruiken.

 

Waarom een formulier gebruiken?

Om het personeel in staat te stellen zich zo goed mogelijk op het beoordelingsgesprek voor te bereiden, is het van belang hun ruim van tevoren een formulier voor het beoordelingsgesprek te bezorgen. Dit geeft de werknemer de tijd om zijn of haar sterke en zwakke punten op te schrijven. Wat van tevoren is opgeschreven en doordacht, zal een goede basis vormen voor een diepgaander gesprek met de lijnmanager.

 

Wat staat er op het modelformulier?

Het evaluatiegespreksformulier bevat de volgende rubrieken:

  • Algemene indruk
  • Prestaties, trots (van de afgelopen periode)
  • Ondervonden problemen en mogelijke oplossingen
  • Status en ontwikkeling van competenties (zie Status van de competenties)
  • Doelstellingen en verbeteringen voor de komende zes maanden
  • Andere opmerkingen

De keuze van de rubrieken zal sterk afhangen van het profiel van de onderneming, haar doelstellingen, de persoonlijkheid van de werknemers en moet dus worden aangepast aan de behoeften van de onderneming.

Download hier ons formulier voor een beoordelingsgesprek in Word-formaat

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Wist u dat uw medewerkers beter belonen niet betekent dat u meer betaalt?
Meer informatie gebruiksaanwijzing Orange
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange