Beoordeling van de vaardigheden van een werknemer (voorbeeld)

De beoordeling van de vaardigheden van de werknemers is een integraal deel van het personeelsbeleid van een onderneming.


De werkomgeving verandert voortdurend. Daarom is het van essentieel belang ervoor te zorgen dat de vaardigheden van de werknemers beantwoorden aan de veranderende behoeften.

 

Wat staat er op het spel bij de beoordeling van vaardigheden?

De succesvolle ontwikkeling van de vaardigheden van de werknemers is een sleutelfactor voor het personeelsbeheer van een onderneming, de verwezenlijking van haar doelstellingen en de verwezenlijking van haar ontwikkelingsplannen

Voor een doeltreffende evaluatie is het van essentieel belang rekening te houden met de persoon en zijn of haar aspiraties, alsook met de doelstellingen van de onderneming.  De ontwikkeling van vaardigheden moet zowel voor de werknemer als voor het bedrijf waarde opleveren.

Eén van de prioritaire doelstellingen van HR is de talenten van elk individu te ontwikkelen en het juiste profiel met de juiste vaardigheden op de juiste plaats in uw bedrijf in te zetten.

De evolutie van de beroepen en de behoeften van de werknemers zetten de ondernemingen ertoe aan meer aandacht te besteden aan hun verwachtingen om loyaliteit op te bouwen en talent te behouden door hen te doen groeien.

Ondernemingen die anticiperen op de evolutie van de vaardigheden van hun werknemers maken deel uit van een echte concurrentiestrategie. Vandaar het belang van een regelmatige evaluatie van de vaardigheden van de werknemers.

 

Hoe moet de evaluatie van vaardigheden worden aangepakt?

  • Doe regelmatig evaluaties, bijvoorbeeld om de 6 maanden.
  • Identificeer en beschrijf elk vaardigheids- en technisch criterium in de functiebeschrijving als basis voor de beoordeling.
  • Beoordeel de huidige en toekomstige behoeften van het bedrijf.
  • Concentreer je op het gesprek met de werknemer en niet op het invullen van het formulier.
  • Hou rekening met de door de werknemer geformuleerde behoeften en verwachtingen.

Download ons gratis voorbeeld van een beoordeling van werknemersvaardigheden in Word-formaat.

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Wist u dat uw medewerkers beter belonen niet betekent dat u meer betaalt?
Meer informatie gebruiksaanwijzing Orange
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange