Planner voor tijdbeheer (sjabloon - excel formaat)

Het opstellen van een weekplanning is essentieel voor de goede organisatie van jou bedrijf, jouw medewerkers en voor het goede beheer van de doelstellingen.

Een weekplanner is een kalender die de dagen per week weergeeft, in tegenstelling tot een maandplanner of een dagplanner.


Waarom is een weekplanner essentieel?

De weekplanner is een sleutelelement in de organisatie van een onderneming. De weekplanner zorgt ervoor dat niets wordt vergeten, dat verplichtingen worden nagekomen en dat je een overzicht hebt van de komende dagen, of het nu gaat om taken die moeten worden volbracht of om doelstellingen die moeten worden bereikt. Zodra het weekplan aan het begin van de week is opgesteld, zal je de nodige gemoedsrust vinden en hoef je je alleen nog maar te concentreren op wat je moet doen, wat je niet mag vergeten... Als alles zwart op wit in de weekplanner staat, zal je aan andere dingen kunnen denken. Wat op een dag is opgeschreven, moet worden gedaan, want een taak zonder planning zal vaak dagenlang onafgewerkt blijven staan.

 

Wat staat er in een weekplanner?

De weekplanner moet een gedetailleerd uurrooster bevatten met de taken voor de week. Dit kan bijvoorbeeld gaan om interne vergaderingen, afspraken met derden, momenten om voortgang te maken met een specifiek dossier, enz.

Bovendien is de weekplanner een uitstekend instrument om doelen en prioritaire acties vast te stellen die, hoewel ze misschien niet in een gedetailleerde dagplanning passen, gedurende de week als prioriteiten moeten worden behandeld.

 

Wat zit er in het weekplanner sjabloon?

Het hier voorgestelde model bestaat uit twee delen:

  1. Prioritaire acties van de week: Elke week krijg je de gelegenheid om de verschillende deadlines, doelstellingen, middelen en behaalde resultaten op te schrijven die tijdens de week prioriteit hebben. Deze kunnen worden georganiseerd volgens zes assen: ondernemer(s), marketing, verkoop, financiën, organisatie en team
  2. Het gedetailleerde programma bestaat uit een gedetailleerd tijdschema voor elke dag en een aanduiding in kleur, zodat je snel en visueel jouw weg kan vinden in de weekplanner.

De vorm en invulling van de weekplanner zal uiteraard sterk afhangen van het bedrijfsprofiel, de doelstellingen die je wil bereiken en jouw persoonlijke organisatie.

Download onze weekplanner sjabloon in Excel-formaat hier

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Wist u dat uw medewerkers beter belonen niet betekent dat u meer betaalt?
Meer informatie gebruiksaanwijzing Orange
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange