Coopcity Canvas (coöperatie)

Het Coopcity Canvas is een instrument om jeu te helpen jouw idee voor een sociale onderneming te structureren.


Wil je een project voor een sociale onderneming starten, maar weet je niet goed hoe en waar?

Sociale ondernemers zijn vrouwen en mannen die inspelen op een sociale, maatschappelijke en/of milieubehoefte. Zij bieden innovatieve oplossingen op lokaal niveau en creëren duurzame werkgelegenheid door een op solidariteit gebaseerd ecosysteem te creëren.

Het Coopcity Canvas helpt bij het structureren van de ideeën en het afbakenen van de te implementeren oplossing.

 

Wat is een sociale onderneming?

Sociaal ondernemerschap is gebaseerd op 3 pijlers:

Het doel van een project is sociaal en/of ecologisch

De sociale onderneming staat in de eerste plaats ten dienste van haar doel, haar leden of haar gemeenschap. De prestaties van een sociale onderneming worden afgemeten aan haar positieve sociale of milieueffecten en niet aan de toename van haar winst.

Het project is economisch levensvatbaar

Om te voorzien in behoeften waarin de markt niet of slecht voorziet, produceert en ontwikkelt de sociale onderneming een permanente economische activiteit waarbij goederen en/of diensten worden geproduceerd en waarbij risico's worden genomen. Zij schept banen en gebruikt haar winstgevendheid om haar sociale project te dienen.

Het bestuur is democratisch

De sociale onderneming is gebaseerd op het beginsel van economische democratie, met een participatieve en inclusieve dynamiek. De belanghebbenden zijn betrokken bij het beheer van de onderneming.

We kunnen ook eenvoudigweg zeggen dat een sociale onderneming een onderneming is die streeft naar

 • Anders produceren
 • Anders beheren
 • Anders consumeren
 • Anders financieren en gefinancierd worden
 • Anders werken

 

Hoe gebruik je het Coopcity Canvas?

Het Coopcity Canvas is een instrument waaraan in groepen moet worden gewerkt om elk individueel  idee naar waarde te kunnen schatten.

Het instrument dwingt jou na te denken over:

 • De problemen: Wat zijn de concrete en tastbare problemen in de samenleving of bij individuen waarvoor je een oplossing wil bieden?
 • Jouw oplossing: Wat zijn de belangrijkste kenmerken van jouw oplossing om de problemen aan te pakken? Als één van de problemen bijvoorbeeld is dat jouw dorp geen toegang heeft tot elektriciteit en jouw generatoroplossing de functionaliteit heeft om ter plaatse elektriciteit te produceren, pak je het probleem concreet aan.
 • Jouw uniek waardevoorstel: Zelfs als jouw oplossing geweldig is, is het zeer onwaarschijnlijk dat je de enige bent die deze oplossing aanbiedt. Dus waarom zou de klant voor jou kiezen? Wat doe je beter dan anderen op sociaal, ecologisch en economisch gebied?
 • Jouw coöperatief voordeel: je werkt samen met een aantal actoren ter plaatse, welk voordeel levert jou dat op?
 • Jouw klantensegmenten: wie zal voor jouw oplossing betalen? Wie zijn de klanten voor wie je een behoefte in voldoende mate vervult en die er dus voor zullen betalen?
 • Jouw partners: Wie zijn de andere actoren die betrokken zijn bij de creatie of distributie van jouw oplossing? Wat is hun rol, zijn ze betrouwbaar?
 • Bestaande alternatieven: Als het probleem dat je probeert op te lossen een reëel probleem is, denk je dan dat potentiële klanten het niet al probeerden op te lossen voordat jij arriveerde? Misschien niet met een oplossing als de jouwe, maar misschien wel met een interessanter alternatief, jouw concurrenten.
 • Meten van de sociale impact: Hoe kan ik de sociale, ecologische en economische relevantie van mijn oplossing optimaliseren?
 • Je toonhoogte: Hoe presenteer je je project aan de mensen die je ontmoet?
 • De verkoopkanalen: Welke kanalen gebruik je om een oplossing bekend te maken bij klanten?
 • Andere begunstigden: Wie profiteert er nog meer van jouw oplossing (behalve jij en jouw klanten)? Waarom en hoe?
 • Het bestuur: hoe ga je beslissingen nemen? Wie zal dat beslissen?
 • De kosten: Heb je alle kosten berekend die nodig zijn om jouw oplossing te creëren en te distribueren? Welke zijn dat?
 • Winst: Als je alle kosten hebt gedekt en winst hebt gemaakt, wat ga je dan doen met de winst?
 • Inkomsten: Dit is hoe jouw project geld zal opbrengen (niet jouw salaris). Hoe zal jouw oplossing inkomsten genereren en op welke manieren? Alleen verkoop?

Als je het CoopCity Canvas gebruikt, kan je goed voorbereid aan een project in de sociale economie beginnen en heb je alle mogelijke facetten van jouw project doorgedacht.

 

Download gratis de Coopcity Canva in pdf-formaat.

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Wist u dat uw medewerkers beter belonen niet betekent dat u meer betaalt?
Meer informatie gebruiksaanwijzing Orange
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange