Aandeelhouders vinden en controle houden over je bedrijf [memo]

De memo over hoe de controle over jouw bedrijf te behouden is een ‘must read’ als je van plan bent aandeelhouders bij jouw project te betrekken.

In de startfase van het bedrijf verdient het de voorkeur dat de ondernemer de zeggenschap over het bedrijf behoudt.


Wat is de memo om controle over je bedrijf te houden?

De nota is een geheel van algemene technieken die aan het Belgische vennootschapsrecht zijn ontleend. De genoemde beginselen zijn echter universeel.

Het is belangrijk dat de oprichter de controle over het bedrijf behoudt wanneer het wordt gelanceerd en van de grond komt. Als ondernemer oprichter zit immers een groot deel van de visie, kennis en motivatie van het bedrijf bij hem en moet hij/zij de meerderheid van de beslissingen kunnen nemen.

 

Hoe gebruik je het?

 

In de nota worden de 9 belangrijke punten behandeld die moeten worden geanalyseerd :

  1. Plan de timing van de intrede van nieuwe aandeelhouders: het is doorgaans in het belang van de onderneming om de intrede van nieuwe aandeelhouders uit te stellen.
  2. Bepaal de bevoegdheden van het Bestuursorgaan door bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen waarin de spelregels en de besluitvorming zijn vastgelegd.
  3. Toezicht houden op de overdracht van aandelen door regels vast te stellen voor de overdracht van aandelen.
  4. Voorzie in opties om bepaalde aandelen categorieën te verhogen of te verlagen volgens bepaalde regels.
  5. Tot op zekere hoogte is het mogelijk om met bepaalde aandelenklassen te werken.
  6. Men kan een inbreng in natura aan de onderneming waarderen, zoals een octrooi, enz.
  7. Gebruik het mechanisme van converteerbare obligaties, zodat de onderneming onmiddellijk over het geld beschikt.
  8. Nieuwe juridische structuren creëren.
  9. Creëer een mechanisme om de ondernemer in staat te stellen zijn of haar uittreding uit de onderneming voor te bereiden.

Na lezing van de memo hebt u een overzicht van de mogelijkheden en acties die je kan ondernemen om de controle over jouw bedrijf te behouden.

Download onze gratis memo over het vinden van aandeelhouders met behoud van controle over jouw bedrijf in Word-formaat.

© Elke reproductie verboden zonder de toestemming van de auteur
Wist u dat uw medewerkers beter belonen niet betekent dat u meer betaalt?
Meer informatie gebruiksaanwijzing Orange
Orange Belgium lance une option de vitesse de 400 Mbps pour tous ses clients et donne un coup de fouet à son offre Love Pro pour les indépendants et les petits bureaux via un avantage multi-produits
En savoir plus Orange